Algemene Voorwaarden

Praktijkgegevens:

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Acupunctuurcentrum Assendelft en de cliënt:

 1. Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, ontstaat er een behandelingsovereenkomst.

 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig: a. Er wordt een relatie aangegaan tussen therapeut en cliënt. b. De behandeling richt zich op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen, die gedurende het traject kunnen worden bijgesteld.

 3. De overeenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd, zoals door gezamenlijk overleg, verzoek van de cliënt of de therapeut, of wanneer de therapeut de cliënt niet bekwaam acht om te begeleiden.

 4. Het tarief per sessie wordt vooraf afgesproken en per factuur  betaald na afloop die per email gestuurd wordt.,

 5. Afmeldingen dienen 48 uur van tevoren te worden doorgegeven. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten voor de gemiste sessie in rekening gebracht.

 6. De therapeut houdt een dossier bij dat op verzoek van de cliënt kan worden ingezien tegen betaling van 10 cent per pagina.

 7. De therapeut houdt zich aan de geheimhoudingsplicht en deelt geen gegevens van de cliënt zonder diens toestemming.

 8. Voor schriftelijke rapportages wordt een factuur gestuurd aan de cliënt.

 9. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

 10. De cliënt gedraagt zich respectvol jegens de therapeut en de praktijk. Vernielingen worden op de cliënt verhaald en bij mishandeling wordt altijd aangifte gedaan.

 11. Acupunctuurcentrum Assendelft is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie van de cliënt, noch voor schade aan eigendommen van de cliënt tijdens het betreden van het terrein van de praktijk.

 12. Functionele cookies: Acupunctuurcentrum Assendelft maakt gebruik van functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technische functioneren van de website en verzamelen geen persoonlijke gegevens. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeursinstellingen van de gebruiker te onthouden of om gebruikerssessies actief te houden. Het gebruik van deze cookies vereist geen toestemming van de gebruiker volgens de geldende wetgeving.

 13. Privacybeleid: Acupunctuurcentrum Assendelft respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor meer informatie over hoe Acupunctuurcentrum Assendelft omgaat met persoonsgegevens, verwijzen we naar ons privacybeleid.