top of page

Bioresonantie

Met bioresonantie-apparatuur meet en behandel je het algemene energieniveau, de veerkracht van het eigen herstellend vermogen, het energetisch functioneren van alle orgaansystemen en factoren waar het lichaam mee is belast. Bioresonantietherapie is een vriendelijke, pijnloze therapie en is daarom ook voor kinderen een ideale behandelmethode. Door twee elektrodes welke worden vastgehouden wordt de energetische informatie van de te behandelen persoon door kabels naar het apparaat geleid.

Met een specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

Bioresonantie maakt standaard een energetische beoordeling van veertig belangrijke orgaansystemen, welke de basislijn genoemd wordt. Daarnaast maakt Bioresonantie een uitgebreide beoordeling vanuit een database met tienduizenden items om te zien wat zal helpen om de energetische balans te herstellen. 

De testgebieden omvatten:

 • Energetische status van veertig belangrijke organen
 • Voedingsbeoordeling
 • Verstoringen in het metabolisme
 • Gebitsprofiel
 • Hormoonprofiel
 • Parasieten en infecties
 • Toxiciteit
 • Gevoeligheid voor fenolen
 • Mentruatie- en menopauzeproblemen
 • Emotionele stressfactoren
 • Sporenelementen
 • Wervelkolomprofiel
 • Miasme-invloed
 • TMJ-stress
 • Aangeboren invloed
 • Verstoringen in de neurotransmitters
 • Omgevingsgevoeligheid
 • Gevoeligheid voor voedsel
 • Vitamines en mineralen
 • Schedelnaden
 • Dentale oorzakelijkheid
 • Kruiden
 • Zware metalen
 • NAET
 • …en nog veel meer.
bottom of page