top of page

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) 

IEMT is de afkorting van Integral Eye Movement Therapy. 

Het is een krachtige, korte, snelle en effectieve methode waarbij u niet lang over uw emoties en angsten hoeft te praten.

IEMT is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of zelfs laten verdwijnen.Denk daarbij aan traumatische ervaringen die u, ook al is de daadwerkelijke ervaring wellicht al lang geleden, steeds weer emotioneel krachtig laten reageren. Het kan zijn dat u daardoor in een negatieve spiraal terecht bent gekomen. 

IEMT kan u helpen om negatieve gevoelens om te zetten naar betere gevoelens.Overigens hoeft een traumatische ervaring niet groot en heftig te zijn. Een ervaring die u bijvoorbeeld op jonge leeftijd als traumatisch heeft ervaren, kan nog intensief doorwerken als u wat ouder bent. Elke keer stapt u weer in dezelfde rol als vroeger, reageert u op dezelfde wijze terwijl u inmiddels ouder bent geworden.

Het voordeel van IEMT is dat er niet of nauwelijks over het probleem wordt gesproken. U hoeft, tijdens het proces, alleen de ogen te bewegen conform een bepaald patroon en te blijven denken aan het beeld wat een sterke emotie oproept. Het resultaat is na afloop dat het beeld of beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen.

bottom of page