Klachten

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze
kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het
zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte
gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is
afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de
geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

We streven er altijd naar om de beste ervaring te bieden aan onze klanten. Als u echter niet tevreden bent met een aspect van onze service, neem dan alstublieft contact met ons op. Uw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat om onze diensten voortdurend te verbeteren.

Om een klacht in te dienen of een probleem te melden, kunt u ons direct bereiken via 06-24243478. Wij staan klaar om naar u te luisteren en te helpen bij het vinden van een passende oplossing.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot Quasir Expertisecentrum Klachten & Calamiteiten Zorg.

Quasir – Expertisecentrum Klachten en Calamiteiten Zorg