top of page

DAAR WAAR HET MIS IS GEGAAN, HERSTELT QUASIR HET VERTROUWEN.

Voor alle partijen is dit vervelend, met gevolgen voor uw cliënten en het risico van reputatieschade voor u als zorgaanbieder. Quasir biedt diverse oplossingen inzake klachtenbehandeling, calamiteitenonderzoek en geschillenbeslechting. De Quasir Academy geeft op de praktijk gerichte, gedegen en geaccrediteerde opleidingen, trainingen en cursussen. Onze organisatie heeft door de jaren heen het vertrouwen van een groot aantal zorgaanbieders binnen heel Nederland voor zich weten te winnen.

Expertisecentrum

Quasir heeft vanaf 1987, inmiddels 35 jaar (met haar voorloper SKG), een goede reputatie in klachtenbehandeling opgebouwd, die de afgelopen jaren is uitgebreid met calamiteitenonderzoek, geschillenafhandeling en opleidingen. Onze kracht: absolute onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en de gedrevenheid van onze professionals om tot evenwichtige oplossingen te komen.

Vertrouwen

Het is voor u belangrijk om het vertrouwen van uw cliënt terug te winnen. Cruciaal hiervoor is dat u uw klachten, calamiteiten en geschillen zorgvuldig, onafhankelijk en professioneel aanpakt. Quasir ondersteunt u hierbij, waarbij u voldoet aan de wetgeving (Wkkgz, WMO, WZD, Jeugdzorg).

Onafhankelijkheid

Sinds dag één ontlenen wij ons bestaansrecht aan onafhankelijkheid. Alleen volstrekt onafhankelijke bemiddeling, zonder oordeel, tussen partijen in en met gelijke steun aan beide kanten, en onafhankelijk onderzoek brengt verbinding tot stand, wanneer uw cliënten en uw zorgorganisatie tegenover elkaar komen te staan.

Onze professionals begeleiden u bij het met open vizier tegemoet treden van een klacht, calamiteit of geschil, met als eindbestemming: herstel van het wederzijds vertrouwen en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Professionals

Onze klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers, cliëntvertrouwenspersonen (WZD), opleiders, trainers en adviseurs, allen in dienst bij Quasir, werken voor zorgaanbieders verspreid over heel Nederland.

Quasir Groep: Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn

Het onafhankelijk perspectief

Quasir is er voor u en uw cliënten!

bottom of page